Neopolitis eljárás:

természetes függvény alapú algoritmizálás és szimuláció

 

1/  A Neopolitis eljárás alapja egy integrált formális nyelv, a természetes függvény, amellyel komplex (mennyiségi és nem-mennyiségi) algoritmizálást (modellezést, függvényrendszerű leképezést) lehet végezni. A referencia alkalmazások az új formális nyelv realitását, sokoldalú felhasználhatóságát és hatékonyságát igazolják.

A természetes függvény saját kutatási eredmény, amelyet a matematika, a matematikai logika és a számítógépes nyelvek ismert alapjainak, funkcióinak absztrakciójával és integrálásával lehetett – a módszertanával együtt – kialakítani.

A leképezésben vegyesen fordulhatnak elő mennyiségi, azaz numerikus típusú, diszkrét értékű halmazok (függvényváltozók) és nem-mennyiségi, azaz szöveges típusú fogalomhalmazok, mint függvényváltozók. (Ez jelenti a komplex modellezés, leképezés lehetőségének alapját.)

Tehát a természetes függvény a szokásos numerikus és kétértékű logikai változók mellett – ezekkel egyenrangú tényezőkként – ún. n-értékű szöveges változókkal dolgozik, ahol az egyes szöveges változók szöveges típusú értékei diszjunktak, azaz egymást kölcsönösen kizárják és a halmaz értelmezési tartományát maradéktalanul lefedik.

Az új formális nyelvvel végrehajtott modellezés matematikai értelemben vett egzakt, függvényrendszerű leképezést, azaz diszjunkt (véges-elemű) halmazok elemeinek egyértelmű és maradéktalan leképezését jelenti egy célváltozó elemeire.

Egy folyamat természetes függvény alapú algoritmusa egymással megfelelően összeláncolt „ha – akkor” szerkezetű szabályokból áll. A szabályok kizárólag a szokásos HA, ÉS, VAGY, AKKOR operátorokat, illetve a numerikus változók esetében az aritmetika szokásos műveletei jeleit tartalmazzák. (A HA, ÉS, VAGY, AKKOR operátorok teszik lehetővé a komplex, a szöveges változókra is kiterjedő leképezést.)  A komplex algoritmus lépésről-lépésre pontosan, maradéktalanul, explicit módon és paraméterezhetően fejezi ki a bonyolult, akár több-száz tényezős, sok-elágazásos mechanizmusok rendelkezésre álló ismeretanyagát. Legyen szó akár pl. a biológiában a sejtek különböző működési mechanizmusairól, vagy egy bonyolult műszaki berendezés mechanizmusrendszeréről, vagy akár jogszabályok bonyolult összefüggésrendszeréről.

2/ Számítógépes szimulációt lehet végezni számos természeti vagy mesterséges folyamat, mechanizmus természetes függvény alapú algoritmusával. (A szimulációt olyan, az eljárástól teljesen független, standard mesterséges intelligencia környezetben lehet végrehajtani, amelyről a tárgyi kutatás során derült ki, hogy – bár eredetileg a matematikai logika algoritmusainak kezelésére fejlesztették ki, ennek ellenére – „érti” és kezeli az új formális nyelven leírt algoritmusokat is. Ez nem csak gyakorlati, hanem egyben elvi jelentőséggel is bír.)

A Neopolitis eljárás keretében lefutatott szimuláció a természetes függvény alapú algoritmus paraméterezését jelenti – interaktív módon, lépésről-lépésre és mindenkor a korábbi lépések függvényében végrehajtva. A szimuláció az alkalmazások tapasztalatai szerint sokrétűen alkalmazható: például felhasználható a műszaki típusú rendszerek tervezésében, a természettudományos kutatásban, az oktatásban és a szakmai, illetve a tudományos élet számos más területén.

 

A kiemelt, főbb referencia-alkalmazások a Neopolitis eljárás keretében:

§ Belügyminisztérium (2002): a jogharmonizáció keretében egy törvénytervezet megalkotása természetes függvény alapú modellezéssel (algoritmizálással), a kidolgozott tervezet konzisztenciájának és hatásmechanizmusának egzakt ellenőrzése számítógépes szimulációval,

§ Miskolc Önkormányzata (2006): egy uniós GVOP projekt keretében a szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályok (törvény, kormányrendelet, önkormányzati rendelet) algoritmizálásával egy on-line (az Önkormányzat honlapján futtatható) e-közigazgatási ügyfél-tájékoztató szakértői rendszer tudásbázisának kidolgozása,

§ Orvosi, biológiai terület (2013): részvétel egy, rákterápiára vonatkozó orvosi döntés-előkészítő rendszer kidolgozásában,

§ Műszaki (technológiai) terület (2013): egy vasútállomási biztonsági berendezés egyes automatizmusainak szimulációval történő ellenőrzése

A Neopolitis eljárás ezüstérmet nyert Tajvanban, 2011-ben a Feltalálók Nemzetközi Szervezetének Informatikai Világkupáján" Szöveges szabályrendszerek CAD/CAM technológiája" címmel.

 

 

 

Hírek

2012 - Ezüstérmet nyert Tajvanban a Neopolitis eljárás (lásd: CAD/CAM technológia).

2013-tól a szöveges függvény új elnevezése: természetes függvény

Elérhetőség

E-mail címünk:

email

Neopolitis